Crystal Instruments Ölçüm ve Veri Toplama Ürünleri

AR-GE STRATEJİ DANIŞMANLIĞI

 1. Ar-Ge Yetenek ve Yetkinlik Analizi
  • Ar-Ge yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve benchmark çalışmaları
  • Ar-Ge proje portföyünün incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Çıktıların değerlendirilerek aksiyon planlarının oluşturulması
  • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması
 2. Ar-Ge ve Teknoloji Planlanması
  • Teknoloji yol haritaları
  • Teknoloji değerlendirme
  • Senaryo çalışmaları