Teste tabi olan numunenin alçak basınç (irtifa) şartlarına ve/veya ani basınç değişimine dayanıp dayanamayacağını belirlemek için yapılır. Bu test için, gerekli alçak basınç ve sıcaklık şartlarını sağlayacak ve izleyecek yardımcı ekipmanları da barındıran sızdırmaz ve ısı yalıtımlı özel oda veya kabinler kullanılır.

Amaç:
Malzemenin alçak basınç koşulları altında veya hızlı basınç değişikliklerine maruz kaldığı ortamlar için, malzeme dayanıklılığını test etmek için alçak basınç (irtifa) testlerini uygulayın.

Uygulama:
Malzemenizi değerlendirmek için şu metotları kullanın.
• Sabit ve / veya değişken irtifaları dikkate alın
• Uçağın basınçlı veya basınçsız alanlarda taşınan veya işletilen durumuna bakın. (ayrıca irtifada çalışan aktif çalışan materyal yöntemi 520 düşünün).
• Hızlı dekompresyon (ani basınç değişiklikleri) halinde başarısız malzeme uçağa zarar verebilir ya da personelin bir tehlike durumuna sokabilir
• Uçaklar harici taşıma.

İLGİLİ TEST EKİPMANI

Altitude Chamber
CACustom30458