Mekanik Gerinim Ölçümleri

Montaj noktaları ve malzemeler üzerinde oluşan mekanik stresler, gerinim ölçerler yardımıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ölçülebilir. Gerinim ölçerler ile gerçekleştirilen ölçümler, ölçüm noktalarının maruz kaldığı noktalara uygulanan kuvvetler hakkında kesin bilgiler içerir. Bileşenlerinin optimum boyutlandırılabilmesi için maruz kaldıkları kuvvetin, büyüklüğü, yönü ve türünün bilinmesi gerekir. Bu yüzden test edilen örnek (DUT) üzerine Wheatstone köprü devresi oluşturacak şekilde gerinim ölçerler uygulanır. Gerinim ölçerler sıcaklık değişiminden kaynaklanan gürültüleri telafi edecek şekilde tasarlanır.

Harici köprü tamamlama ve TEDS özelliği sayesinde çeyrek köprü gerinim ölçerlerle hassas ve güvenilir ölçümler.

Sıradan uygulamalarda, maddi ve zaman kaynaklı sebeplerden ötürü tam ve yarım köprü gerinim ölçerler fazla kullanılmaz. Dahası, uygulama noktalarının boyutları nedeniyle tam ve yarım köprü gerinim ölçerlerin kullanımı zorlaşır. Özellikle vinç ve ağır makineler gibi çok sayıda gerinim ölçer barındıran sistemler için bu durum daha da zorlaşır. Çoğu durumda, yüzlerce çeyrek köprü gerinim ölçer, stress sensörü gibi kullanılır ve bir birlerinden uzağa yerleştirilerek düzeneğin tamamı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Burada ortaya çıkan dezavantajlı durum ise, çeyrek köprü gerinim ölçerlerin, gürültüye ve sıcaklık değişimine karşı daha duyarlı olmalarıdır. Bu yüzden hassas ölçümler için sıcaklık dengelemesi gerekir.

Strain gauge ölçüm modülleri sayesinde, her türden gerinim ölçer uygulamasına uyumlu olan, oldukça hassas ölçüm imkanı sağlayan ve son derece robust bir yapıya sahip ETHERCAT® tabanlı ölçüm cihazları sunabilmekteyiz. Modüler yapıları sayesinde strain gage ölçüm modülleri, uygulama noktalarına yakın bir şekilde kurularak müdahaleleri en aza indirgemenizi ve kablolama maliyetlerini düşürmenizi sağlar.

Uygulama noktaları ve ölçüm modülü konfigürasyonu ile ilgili ayrıntılar, ölçüm kablolarına entegre edilen TEDS elamanında saklanır. Çeyrek köprü gerinim ölçerler için gerekli olan tamamlayıcı direnç, uygulama noktası ile modül arasında ki kabloya entegredir. Bu direnç ölçüm noktası ile ölçüm modülü arasındaki sıcaklık farklılıklarının neden olduğu parazitleri azaltır.

İLGİLİ EKİPMANLAR