Sıvılarca kirletilme (Birikinti) testi , test numunesinin yaşam çevrimi sırasında bazen, aralıklı olarak veya uzun sürelerin ardından tekrarlanan zamanlarda kirletici sıvılara geçici olarak maruz kalması durumunda bundan etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yapılır. Bu testi yapmak için her zaman klimatik oda/kabin gereksinimi yoktur, bu testler güvenlik önlem ve kısıtlarına (zehirli, zararlı, yanıcı, uçucu, patlayıcı sıvılar vs. olmamalı) bağlı kalınarak yapılabilir.

Amaç:
Malzemenin (veya malzeme numunelerinin) kirlenmiş sıvıların (akışkanların) etkisine maruz kalması halindeki yaşam döngüleri sırasındaki etkilerini incelemek için bu test uygulanır.

Uygulama:
Malzemenin yaşam döngüsü sırasında her hangi bir sıvı ile kirlenme olasılığı fazla olması durumunda bu testi uygulayın. Prosedür olarak etki etmesi muhtemel iki sıvıyı seçin bunlar; Kirlilik yakıtlarından, hidrolik sıvıların, yağlama yağları, çözücüler ve temizlik sıvıları, buz çözme ve antifriz sıvıları, pist buz çözücüler, böcek, dezenfektan, soğutma dielektrik sıvısı ve yangın söndürücü. Seçeneklerden seçerek testi tamamlayın.

UYARI: Bu yöntem yeterli güvenlik önlemi alınmadığı takdirde, sağlığa zararlı olabilir. Bu yüzden kullanılacak sıvıların özelliklerinin iyi bilinmesi ve koruyucu ekipman kullanılması önemle hatırlatılır.