Daldırma testi, teste konu olan numunenin kısmen veya tamamen suya daldırılmasına dayanıp dayanmadığının ve daldırmanın ardından istenen şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi maksadıyla yapılır.

Test için en az 1 m derinliğinde ve numunenin tamamen daldırılmasına uygun en ve boyda ebada sahip bir havuz gereklidir. Duruma göre, su tuzlu veya tuzsuz su olabilir. Sıcaklık şartlandırması numunenin yaşam çevrimde karşılaşacağı ortamlara bağlı olarak gerekli olabilir. Bu durumda suyu ısıtmak ve istenen sıcaklık değerinde tutmak için kontrollü bir rezistanslı ısıtma sistemi havuza eklenebilir. Malzemeye, numuneye su sızıp sızmadığının gözlemlenmesi gerekiyorsa suya suda çözülebilir floresan boya eklenebilir.

Amaç:

Malzemenin kısmen veya tamamının su altında kalması durumları hakkında malzeme üzerinde meydana gelebilecek olan hasarları tespit etmek üzere kullanılan test yöntemidir.

Uygulama:

Kısmen ya da tamamen batırılmış olan malzemelerin durumu için bu yöntemi kullanın. Bu test, bazı durumlarda, yağmur testinin yerine sızdırmazlık doğrulamak için kullanılan bir yöntemdir. Malzeme özellikleri her iki durum için de aynı olmak şartıyla daldırma testi malzemenin suyun statik basıncına karşı tutumu incelenebilir. Yağmur testi ile malzemenin korozyonunu ve sızdırmazlığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Çoğu durumda, her iki test de yapılmalıdır.