Borular, Vanalar, Konteynerler ve Isı Eşanjörleri için

Termal Geçici Yüklü Mekanik Bileşenler İçin Gerilme ve Yorulma Analizi

Gantner Instruments mühendislik hizmeti, enerji santrallerinin veya diğer endüstriyel tesislerin ve uygulamaların termal geçici yüklü bileşenleri için stres ve yorulma analizi sağlar.

Kodlara ve Standartlara Göre Gerilme ve Yorulma Değerlendirmesi:

  • ASME Section III NB3200
  • RCC-M B3200
  • KTA 3201.2 / 3211.2
  • NUREG / CR-6909

Termal Yük Tanımı

Proses otomasyon sistemi veya tahsis edilmiş izleme sistemi tarafından toplanan termal yüklere dayanarak, analiz için geçici veriler oluşturulur. Normal işlem enstrümantasyonundan gelen veriler kullanılması durumunda, akışkan sıcaklığı ve ısı transfer katsayısı tanımlanır. Bir bileşenin veya borunun dış yüzeyinde sıcaklık sensörleri olan bir izleme sisteminden gelen veriler kullanıldığında ise, Fourier’in ısı transfer denklemi ters çözümlenir.

Proses otomasyonundan veya tahsis edilen izleme sisteminden gelen termal yük ve yük geçişlerinin tanımlanması

Sonlu Elemanlar modelinin düğüm noktalarında sıcaklık evrimi

Sonlu Elemanlar Modellemesi

Termal ve mekanik analiz için ayrıntılı bir sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur.

Mekanik Analiz

Gerilme ve şekil değiştirme hesaplaması için analiz edilen boru veya bileşenin termal geçici alanı kullanılır. Tam gerilme tensörü (normal ve kayma gerilmesi) değerlendirilir ve Tresca’ya veya von Mises’e göre stres aralıkları, plastisite faktörleri, kaynak dikiş faktörleri, kodlara ve standartlara uygun olarak belirlenir. Gerilme, değerlendirme bölümlerinde doğrusallaştırılır; izin verilen gerilme sınırıyla karşılaştırma, bir elastik (Ke=1) veya basitleştirilmiş elastik plastik analiz (Ke>1) yapılması hakkında bilgi verir.

Isı eşanjörü modellemesi

T boruda bükülme momenti

Sonlu Elemanlar Yazılımı

Analizlerimiz EDF Ar-Ge tarafından geliştirilen ve GNU GPL lisansı altında yayınlanan Code_Aster çözücüsü ile gerçekleştirilmektedir.

Termal alan hesaplaması

Eşdeğer gerilme

Yorulma Analizi

Değerlendirilen her geçiş için alternatif gerilme, bir tepe-vadi-metotu veya yağmur akışı algoritması ile belirlenecektir. Her bir alternatif gerilmeye karşılık gelen müsaade edilen çevrim sayısı, ilgili yorulma eğrisinden elde edilir. Bileşenin ömrü boyunca kısmi kullanım faktörlerinin toplamı, yorulma hasarına neden olmamak için 1’den düşük olmalıdır.

Çevresel Etkenli Yorulma

Ar-Ge konuları, yorulma ömrü üzerindeki orta etkilerin üzerine odaklanmaktadır. Bu parametreler, deneysel yorulma eğrileri veya sayısal düzeltme faktörleri (Fen) olarak değerlendirilebilir.

Cihazdaki değerlendirme bölümleri

En yüklü kesitte ömür sonu tahmini ile yorulma değerlendirmesi