Dinamik ve Statik Yapılar için

Pompalar, Fanlar, Türbinler, Boru Tesisatı, Konteynerler, Isı Eşanjörleri için Durum İzleme Sistemi (CMS)

Gantner Instruments, ilave sensörler ile yük verileri edinmek için veya mevcut işlem enstrümantasyonuna dayalı geçici / çevrim sayımı ve yorulma değerlendirmesi için son teknoloji sağlam bir yorulma izleme sistemi sunar. Termal yük döngüsü sayımı, geçici izleme ve web tarayıcı tabanlı gösterge panoları için otomatik veri analizi özellikleri ile standart bilgisayarlarda izlenen tüm bileşenler hakkında güvenilir bir genel bakış sunulmaktadır. Ayrıntılı gerinim ve yorulma analizi için özel bir yazılım çözümü mevcuttur.

Endüstriyel monitörleme

için IEPE tipi ivmeölçer

Durum İzleme Sistemi

Gantner Instruments’ın izleme çözümü ile yapılar akıllı hale gelir ve ayrıntılı durum bilgisi sağlar. Titreşim modelleri gibi makine temelli operasyonel veriler, sağlam ivmeölçerlerle elde edilir. Bu sensörler, 700°C’ye kadar yüksek yüzey veya ortam sıcaklığına sahip yerlerde de uygulanabilir. İzleme görevine bağlı olarak IEPE veya şarj çıkışı olan tek veya üç eksenli sensörler kullanılır. Titreşim sinyali kanal başına 100kHz’e kadar ölçülüp, izlenen yapıya bağlı olarak eğilim izleme veya daha ileri analiz için gerçek zamanlı olarak işlenip kaydedilebilir.

Faydaları

 • Çok sayıda yapı izlenebilir
 • Bir bulut sistemine dayanan web portalı yapı sağlığına genel bir bakış sunar
 • Sistem konfigürasyonu ve gösterge tabloları, GI.bench adanmış yazılımı ile yapılandırılabilir

Uyarı / Alarm Seviyesi ve Veri Azaltma için İzleme Parametreleri:

Zaman domeninde (trend parametresi)

 • RMS: Overall, LF, ISO, HF (enerji)
 • Peak: Peak-to-peak, Max-Min (genlik)
 • Crest: Peak/RMS (darbe)
 • Kurtosis (tepe keskinliği)
 • Mean (statik sapma)
 • Smax (düzlemde sapma)

Frekans domeninde

 • Titreşim hızı
 • Titreşim yer değiştirmesi
 • Harmonikler (1x, 2x, nx)
 • Spektrum genliği/frekansı

Titreşim İzleme Sistemi

Santral ve proses endüstrisi için boru tesisatlarının ve kapların kabul edilebilir titreşim sınırları dahilinde güvenilir bir şekilde işletilmesi, uzun süreli çalışma ve tesis güvenliği için gereklidir. Ayrıca, büyük bir şantiye ya da madencilikte kullanılan taş kırma sistemleri veya konveyör bantları gibi daha büyük makineler, istikrarlı ve güvenilir bir tesis operasyonu için gittikçe daha da önem kazanmaktadır.

Bu uygulamalarda, yükü veya aşırı yük durumlarını tespit etmek amacıyla ivmeölçerler, yük hücreleri, deplasman sensörleri ve gerinim ölçerleri de kullanılır. Çoğu zaman, bu tür uç birimler, veri iletimi ve alarm duyurusunda kullanılan yerel ağ bağlantısının bulunmadığı alanlarda konumlandırılırlar.

Büyük ve bir merkezde toplanmamış yapılardaki ham verilerin ve eğilim verilerinin iletilmesi için LTE yönlendiricileri veya GI web portalı sunucusuna güvenli bir bağlantısı olan uydu ağı kullanılır. Alarmlar ve uyarılar, lokal olarak doğrudan makinede yanıp sönen ışıklar veya lokal gösterge kullanılara da gösterilebilir.

Örneğin, çimento endüstrisinde kullanılan büyük öğütücülerde, aşırı yük tespiti ve makinenin hasar görmesini önlemek için, titreşim deseni ve yük koşulları sürekli olarak izlenir.

Geçici uygulamalar için, titreşim izleme sisteminin mobil bir versiyonu da mevcuttur. Bu mobil sistem, örneğin; borulama hatları üzerinde borular, vanalar veya destekler değiştirilmeden önce ve sonra veri toplamak için kullanılabilir. Bu durumda, titreşim deseni, öz frekansları veya titreşim hızı ve yer değiştirmesini saptamak için ölçülür ve analiz edilir. Bu düşük maliyetli versiyonla, kararlılık veya titreşim yorulma analizi için tüm ayrıntılı veriler elde edilebilir.