Çevresel Testler

Titreşim Testi MIL-STD-810G METHOD 514.6, test numunesinin; 1) ömrü boyunca karşılaşacağı değişik şekillerde çevrimlere sahip titreşimlere maruz kalması durumunda fonksiyonlarını muhafaza edip edemeyeceğinin veya 2) bir yaşam çevrimi boyunca karşılaşacağı titreşimlerin sinerjetik metotlarla hızlandırılmış şekilde uygulanması sonucu umulan/istenen ömür değerine kadar hasara uğrayıp uğramayacağının araştırılması için yapılır. Test için, gerekli olduğu durumlarda termal çevrim de […]

İvme testi, örneğin bir uçak, helikopter veya kara taşıtı gibi bir sistemde kurulu olan teste tabi numunenin servis ömrü sırasında karşılaşacağı manevralar kaynaklı ivmelere dayanıp dayanamayacağı, çalışmasının ve fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğinin araştırılması için yapılır. Test için ya bir santrifüjlü ivmelendirme sistemi ya da halat/zincirler çekilen veya roketle itilen kızaklı ivmelendirme sistemi (crash testlerde kullanılan gibi) […]

Daldırma testi, teste konu olan numunenin kısmen veya tamamen suya daldırılmasına dayanıp dayanmadığının ve daldırmanın ardından istenen şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi maksadıyla yapılır. Test için en az 1 m derinliğinde ve numunenin tamamen daldırılmasına uygun en ve boyda ebada sahip bir havuz gereklidir. Duruma göre, su tuzlu veya tuzsuz su olabilir. Sıcaklık şartlandırması numunenin yaşam […]

Toz (Dust) testi, parçacık boyutu < 150μm olmak üzere, test numunesinin, tozun açıklıkları kapatma, çatlaklara dolma, yatak elemanları, rulmanlar ve mafsallara girme, filtreleri tıkama gibi etkilerine karşı direncini test etmek için yapılır. Kum (Sand) testi ise, parçacık boyutu 150 ile 850μm arası olmak üzere, test numunesinin kumlu rüzgarlı ortamlarda depolanması veya çalışması durumlarında uğraması muhtemel […]

Tuz sisi testi, malzeme üzerindeki koruyucu kaplama veya boyanın veyahut yüzey finişinin performansının belirlenmesi için yapılır. Ayrıca tuz ile temasın malzemede yol açacağı fiziksel ve elektriksel etkilerin de incelenmesi için yapılabilir. Test, içerisi elektrolitik paslanmaya karşı mukavim malzeme ile yapılmış/kaplanmış, havalandırma sistemi ve atık toplama sistemi bulunan özel tuz odası veya kabinler kullanır. Amaç: Tuz […]

Nem testi, teste tabi olan numunenin veya malzemenin ılıman, sıcak ve yüksek nem ihtiva eden atmosferik şartlara dayanımının belirlenmesi için yapılır. Bu test için, sıcaklıkla beraber nem kontrolü de yapabilecek kapasitede klimatik oda veya kabin gereklidir. Basınç, sıcaklık ve nem sensörleri oda/kabin ile beraber gelir. Amaç: Bu metodun amacı malzemenin nemli ortamlarda maruz kalabilecek etkileri […]

Güneş radyasyonu testi, doğrudan güneş radyasyonuna maruz kalmanın teste tabi numunede meydana getirdiği; 1) ısıl etkilerin veya 2) fotokimyasal bozulma etiklerinin belirlenmesi için yapılır. Bu test için, sıcaklık, hava akışı ve ışınımın kontrol altında tutulduğu, solar lamba kümesine sahip özel oda veya kabinler kullanır. Amaç: Bu metodun iki amacı vardır. 1. Malzeme üzerindeki sıcaklık ve […]

Sıvılarca kirletilme (Birikinti) testi , test numunesinin yaşam çevrimi sırasında bazen, aralıklı olarak veya uzun sürelerin ardından tekrarlanan zamanlarda kirletici sıvılara geçici olarak maruz kalması durumunda bundan etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yapılır. Bu testi yapmak için her zaman klimatik oda/kabin gereksinimi yoktur, bu testler güvenlik önlem ve kısıtlarına (zehirli, zararlı, yanıcı, uçucu, patlayıcı sıvılar vs. […]

Malzemenin performansını fiziksel hasar ya da bozulma yaşamadan çevreleyen atmosferin ani sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklı olup olmadığını belirlemek için sıcaklık şok testi kullanın. Bu belgenin amacı doğrultusunda, “ani değişiklikler” olarak tanımlanan “hava sıcaklık değişimi bir dakika içinde meydana gelen 10 ° C (18 ° F) veya daha yüksek değişimler içindir.” İLGİLİ TEST EKİPMANLARI Termal Şok […]

Yüksek Sıcaklık Testi, teste tabi olan numunenin yüksek sıcaklık şartlarında performansı, dayanımı, bütünlüğü ve güvenirliğinin belirlenmesi için yapılır. Bu test için, yüksek sıcaklık ve istendiğinde nem şartlarını sağlayacak ve izleyecek yardımcı ekipmanları da barındıran yalıtımlı özel bir klimatik oda veya kabinler kullanılır. Amaç: Malzemenin yüksek sıcaklık koşulları altında çalışması gerektiğinde, malzemenin güvenliğini, bütünlüğünü ve performansı […]

  • 1
  • 2