İvme testi, örneğin bir uçak, helikopter veya kara taşıtı gibi bir sistemde kurulu olan teste tabi numunenin servis ömrü sırasında karşılaşacağı manevralar kaynaklı ivmelere dayanıp dayanamayacağı, çalışmasının ve fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğinin araştırılması için yapılır.

Test için ya bir santrifüjlü ivmelendirme sistemi ya da halat/zincirler çekilen veya roketle itilen kızaklı ivmelendirme sistemi (crash testlerde kullanılan gibi) gereklidir.

Amaç:

İvme testi malzemelerin yapısal bozulma olmadan hızlanma, yavaşlama ve manevra kabiliyeti yüksek ortamlarda malzemenin kararlı durumu, atalet yüklerine karşı direncini test ederek dayanıklılığı yüksek malzemelerin temini için yapılır.

Uygulama:

Bu test yöntemi uçak, helikopter, insanlı uzay araçları, deniz atılan füzelerle ve yüklü malzemelerin durumu için uygulanabilir.