Güneş radyasyonu testi, doğrudan güneş radyasyonuna maruz kalmanın teste tabi numunede meydana getirdiği; 1) ısıl etkilerin veya 2) fotokimyasal bozulma etiklerinin belirlenmesi için yapılır. Bu test için, sıcaklık, hava akışı ve ışınımın kontrol altında tutulduğu, solar lamba kümesine sahip özel oda veya kabinler kullanır.

Amaç:
Bu metodun iki amacı vardır.
1. Malzeme üzerindeki sıcaklık ve solar radyasyon etkisini ölçmek.
2. Solar radyasyon etkilerini tanımlamak.

Uygulama:
Sıcak iklimlerde açıkta yaşam döngüsü boyunca güneş ışınlarına maruz kalması muhtemel malzemeleri değerlendirmek için bu yöntemi kullanın. Isıtma veya aktinik etkilerini gözlemlenebilir. Bu yöntem (deniz seviyesinde güneş spektrumu ve enerji seviyeleri) güneş ışığı doğrudan maruz kalmanın etkilerini değerlendirmek için değerlidir. Prosedür I güneş yükleme kaynaklanan malzemelerinin (ortam) üzerinden sıcaklık artışını belirleyebilmek için yararlıdır. Prosedür II ise doğal güneş radyasyonu koşullarının ölçümlerine uygun karşılaştırma izin çeşitli radyasyon kaynaklarının kullanılarak farklı yerlerde ve yüksekliklerde güneş radyasyonunun ultraviyole etkisini taklit etmek için kullanılabilir.

Prosedür 1 dış kap içinde materyalin ısınma etkilerini (tepki sıcaklığı) belirlemek için doğrudan güneş ışığı altındaki etkisini gözlemleme için yapılır.

Prosedür 2 belirli bir spektrum aralığındaki malzemenin etkisini gözlemlemek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde direk olarak belirli spektrum aralıkları incelenebilir.

İLGİLİ TEST EKİPMANI

Walk-In & Drive-In Kabinler
WW_Blue60515