Titreşim Testi MIL-STD-810G METHOD 514.6, test numunesinin;
1) ömrü boyunca karşılaşacağı değişik şekillerde çevrimlere sahip titreşimlere maruz kalması durumunda fonksiyonlarını muhafaza edip edemeyeceğinin veya
2) bir yaşam çevrimi boyunca karşılaşacağı titreşimlerin sinerjetik metotlarla hızlandırılmış şekilde uygulanması sonucu umulan/istenen ömür değerine kadar hasara uğrayıp uğramayacağının araştırılması için yapılır.

Test için, gerekli olduğu durumlarda termal çevrim de uygulayabilecek klimatik kabin de bağlanabilen sarsıcı (shaker), ivme transducerleri, datalogger/fft analyzer ve sarsıcıyı sürecek kontrolcüler kullanılır.

Amaç:

Titreşim testleri şu sebeplerden dolayı yapılır:

  1. Malzemelerin üzerindeki çevresel faktörlerin etkileri, malzeme görev döngüsü ve bakım dahil olmak üzere bir yaşam döngüsü titreşim risklerini belirlenmesi için malzemelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yöntem, aynı anda tek bir mekanik derecede serbestlik dikkate sınırlıdır. Birden fazla uyarıcı testi ile ilgili daha fazla yardım için Yöntem 527 bakın.
  2. Sürekli titreşime maruz kalacak malzemelerin yaşam ömürlerinin belirlenmesi için.

Uygulama:

  1. MIL-STD-810G, Bölüm bir paragraf 1.3 de belirtildiği gibi hariç malzemelerinin her türlü bu yöntemi kullanın ve aşağıdaki paragraf 1.3 de belirtildiği gibi. Kombine çevre testleri için uygulanabilir. Deneyleri malzemeye uygun olarak test yapmak için uygun titreşim test düzeyleri, süreleri, veri azaltma ve test prosedürü detayların belirlenmesi için bu yöntemi kullanın.
  2. Testin amacı. Malzemeyi geliştirme, güvenilirlik ve yeterlilik tanımları içerisinde rehberlik edebilmek için Ek A’ya dâhil olan üzere çeşitli testler amaçlarına uygun olarak uyarlanabilir.
  3. Titreşim yaşam döngüsü. Tablo 514.6-I titreşim çeşitliliği ile ilgili platformuyla birlikte karşılaşılabilir durumlar hakkında yaşam döngüsüne genel bir bakış sağlar. EK A yorumlanması ve bu yöntemi uygulayarak yararlı tanımları ve mühendisliğe rehberlik sağlar. Ekleri B – E titreşim seviyelerini ve süreleri tahmin ve test prosedürlerinin seçimi için yol gösterici olmaktadır. Uluslararası Test İşlemleri Prosedürü (ITOP) 1-2-601 (paragraf 6.1, referans d), özel zemin araç ve helikopter titreşim verilerinin bir ürün yelpazesine sahiptir.
  4. İmalat malzemelerinin imalatı ve kabul testleri titreşim risklerini kapsar. Bu riskler, doğrudan burada ele alınmamıştır. Çevresel testlere tabi malzemelerin tamamlanan üretim ve kabul süreci teslim malzemesini üretmek için kullanılan malzemeyle aynı olduğu varsayılmaktadır. Böylece, malzeme teslimattan önce hasarı birikmiş olarak test etme imkanı sunmuş olacaktır. Çevresel titreşim testlerinden sonra teslim edilecek malzemelerinin saha ömrünü doğrular. Bir değişiklik durumunda titreşim maruziyeti artmış malzemenin üretim sürecine tamamlandıktan sonraki, malzemelerinin ömrü kısalığına sahip olunmadığı kontrol edilmesi için tekrar teste tabi tutulur. Üretim birimleri kısmen tek bir sitede toplanıp ve daha sonra nihai montaj için başka bir bölgeye taşınır nihai montaj sonrasında tekrar kontrol edilmesi tavsiye edilir. İmalat sürecinde veya yönteminde gerçekleşen her değişiklik sonrası titreşim ortamında değişikliklere neden olur bu yüzden tasarımı ve (yeniden) yeterlilik için ihtiyaç ile ilgili tekrar değerlendirilmeler yapılır.
  5. Çevresel Stres Eleme (ESS). Birçok malzeme ürün test prosedürleri öncesinde kontrole teslim edilir. Bazen bakım sırasında tabi tutulmaktadır. Temel üretim süreçlerinde olduğu gibi, çevre test sonuçları alan birimler için geçerli olacak şekilde test üniteleri ve taşra birimleri, hem aynı titreşim risklerini almak varsayılmaktadır. birimler mutlaka ESS aracılığıyla çoklu geçiş aynı pozlama, almayan yerlerde, çevre testler için ön klima gibi çevresel test için kullanılan öğelere izin verilen maksimum titreşim koşullarına maruz kalması gerekmektedir. (Ek A, paragraf 2.1.6 ve Ek B, paragraf 2.3 bakınız.)

İLGİLİ TEST EKİPMANLARI

Titreşim Test Sistemleri Titreşim Uyumlu Klimatik Kabinler Veri Toplama Sistemleri
Shaker AGREE_Chamber