Yüksek Sıcaklık Testi, teste tabi olan numunenin yüksek sıcaklık şartlarında performansı, dayanımı, bütünlüğü ve güvenirliğinin belirlenmesi için yapılır. Bu test için, yüksek sıcaklık ve istendiğinde nem şartlarını sağlayacak ve izleyecek yardımcı ekipmanları da barındıran yalıtımlı özel bir klimatik oda veya kabinler kullanılır.

Amaç:
Malzemenin yüksek sıcaklık koşulları altında çalışması gerektiğinde, malzemenin güvenliğini, bütünlüğünü ve performansı yüksek sıcaklık koşullarının etkilerini değerlendirmek için ve veri elde edebilmek için yüksek sıcaklık testlerini kullanın.

Uygulama:
Standart sıcaklıklar veya daha yüksek sıcaklıklarda depolanacak malzemelerin değerlendirmesini, yüksek sıcaklık testini uygulayarak değerlendiriniz.

İLGİLİ TEST EKİPMANLARI

 

 

Termal Şok Z-Plus Walk-In & Drive-In
VTS_Large_Thermal_Shock1 ZP1 WW_Blue60515